وبینار مراقبت هاي اوليه در احيا و آشنايي با دستگاه دفيبريلاتور 3.6 (7)

وبینار مراقبت هاي اوليه در احيا و آشنايي با دستگاه دفيبريلاتور
استاد: منوچهر کیانی مقدم
کارشناس ارشد هوشبری

بیشتر بخوانید

وبینار داخلی اطفاء حريق 3.5 (4)

وبینار داخلی اطفاء حريق
مدرس: جناب آقای رسول توكلي
کارشناس ارشد اطفاء حريق

بیشتر بخوانید

وبینار داخلی مدیریت راه هوایی 4.2 (5)

وبینار داخلی مدیریت راه هوایی
مدرس: استاد منوچهر کیانی مقدم
کارشناس ارشد هوشبری

بیشتر بخوانید