وبینار مراقبت هاي اوليه در احيا و آشنايي با دستگاه دفيبريلاتور 3.3 (6)

وبینار مراقبت هاي اوليه در احيا و آشنايي با دستگاه دفيبريلاتور
استاد: منوچهر کیانی مقدم
کارشناس ارشد هوشبری

بیشتر بخوانید

وبینار داخلی مدیریت راه هوایی 5 (3)

وبینار داخلی مدیریت راه هوایی
مدرس: استاد منوچهر کیانی مقدم
کارشناس ارشد هوشبری

بیشتر بخوانید